mapa stránek | tisk
Profil firmyNaše činnostReferenceFotogaleriePoptávkaKontakty

Profil firmy

 
Naše firma je zaměřena na kompletní služby v oblasti dopravního značení. Dodáváme výrobky vhodné pro vodorovné a svislé dopravní značení a dopravní zařízení, pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Dále dodáváme výrobky pro zabezpečení vjezdů na stavbu, částečné i úplné uzavírky pro přípojky a rekonstrukce inženýrských sítí, opravy povrchu komunikací a všude tam, kde může dojít k ohrožení na zdraví nebo na životě každého z nás.
 
Potřebujete vyřídit všechna potřebná povolení a následně zrealizovat dopravní značení pro úplnou uzavírku, částečnou uzavírku, pro překop komunikace, pro protlak pod komunikací, pro umístění lešení, kontejneru, autojeřábu, restaurační zahrádky, vyhrazeného parkovacího stání nebo z jiného důvodu?
 
Na základě zplnomocnění jsme pro Vás schopni zajistit kompletní servis. Zhotovíme projektovou dokumentaci dopravních opatření, kterou následně projednáme se všemi kompetentními orgány.


ZAJISTÍME VÁM:
 • odsouhlasení dopravními inženýry Policie ČR
 • stanovení dopravního značení dle §77 zákona 361/2000 Sb. silničním správním úřadem (odborem dopravy obce s rozšířenou působností, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jmk, MDČR)
 • souhlasy vlastníků komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a údržby silnic, BKOM a.s., města, obce, atd.)
 • ostatní souhlasy (dopravci, Dopravní podnik města Brna, městské části, města, obce, atd.)
 • vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (Z.U.K.)

Speciální služby pro města a obce
 
Pro města a obce zajišťujeme kompletní servis v oboru dopravního značení. Naši pracovníci přímo na místě posoudí současný stav Vašeho svislého dopravního značení, navrhnou kompletní projekt ("pasport") značení, zařídí všechna potřebná jednání s Odborem dopravy i orgány Policie ČR a následně provedou samotnou demontáž a likvidaci starého značení, dále pak osazení nového svislého dopravního značení včetně doplnění vodorovného značení.
NABÍZÍME VÁM:

 • Vodorovné dopravní značení
 • Svislé dopravní značení, dopravní zařízení a informační systémy
 • Označovací reflexní pásky, uzavírací a označovací pásky
 • Bezpečnostní kužely (reflexní, fluorescenční)
 • Ochranné pracovní vesty, stavební výstražné svítilny
 • Bezpečnostní zrcadla
 • Semafory, výstražná signalizační světla
 • Podstavce, vodicí terče, směrové desky, zpomalovací retardéry
 • Odrazky na silnici a svodidla
 • Projektové dokumentace včetně vyřízení
 • Montáž a osazení všech výše uvedených výrobků a následný servis


     
PASPORT

DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, GSM: 723 660 675, e-mail: dozbos@dozbos.cz          ID datové schránky: habk3nv
© 2016
Edited by N.E.S.P.I.