Dopravní značení

Dodáváme výrobky vhodné pro vodorovné a svislé dopravní značení a dopravní zařízení, pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Dále dodáváme výrobky pro zabezpečení vjezdů na stavbu, částečné i úplné uzavírky pro přípojky a rekonstrukce inženýrských sítí, opravy povrchu komunikací a všude tam, kde může dojít k ohrožení na zdraví nebo na životě každého z nás.

Přechodné dopravní značení

Poskytujeme pronájem dopravních značek a dopravního zařízení z našich velkokapacitních skladů pro veškeré dopravně inženýrská opatření (startovací jámy pro protlak pod vozovkou, překop vozovky, prostor pro manipulační techniku /jeřáby, nakladače/, uzavírku částečnou /řízenou pomocí dopravních značek anebo pomocí přenosné semaforové soupravy/, úplnou uzavírku. Dané stavební nebo manipulační místo řádně označíme a případně nainstalujeme potřebná dopravní zařízení.

Trvalé dopravní značení

Provádíme instalaci a prodej veškerého trvalého svislého dopravního značení a zařízení, jako jsou klasické dopravní značky všech velikostí (trojúhelníkové, čtvercové, kulaté, obdélníkové), dopravní kužely, směrové sloupky (ploché, duté, flexibilní plastové, flexibilní ocelové), parkovací zábrany, bezpečnostní zrcadla všech velikostí (kulatá i hranatá), zpomalovací retardéry, balisety, dopravní knoflíky frézované, reflexní oka a mnoho dalších.

Vodorovné dopravní značení

Zhotovíme Vám vodorovné dopravní značení dle Vašich požadavků či projektů, případně zpracujeme i samostatnou projektovou dokumentaci. Provádíme veškeré vodorovné značení na silnicích všech kategorií. Potřebujete vyznačené parkovací stání, přechody pro chodce, vodící čáry, zastávky autobusů, atd. Vodorovné dopravní značení provádíme buď obyčejnou, jednosložkovou barvou anebo odolnějším, dvousložkovým plastem ve žluté či bíle barvě.

Protismyková úprava vozovky

Zajistíme Vám bezpečnostní protismykovou úpravu povrchu vozovky. Kdy se daný povrch zdrsní kamenivem. Takto ošetřený povrch poté zkracuje brzdnou dráhu vozidla a opticky upozorňuje na nebezpečný úsek. Použití této protismykové úpravy najdeme např.: před přechody pro chodce, v prudkých a problémových zatáčkách a v nepřehledných a nebezpečných úsecích.