Reference

II/305 Luže - Štěpánov
I/43 Voděrady - kř. II/150
I/54 Kyjov - průtah a parkovací stání
II/305 Luže - Štěpánov
I/19 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č.19-084
I/19 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č.19-084
I/43 Lipůvka - průtah
III/36616 Úsobrno, opěrná zeď
III/37425 Pilské údolí - Újezd u Boskovic
II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387 – 012
JMK Odstraňování škod na silnicích I.třídy po DN
Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov- Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice
Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov- Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice
D46 - zvýšení BESIP
Olomučany, komunikace "Za kostelem"
I/43 Bořitov, odbočovací pruh
II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán
I/43 Bořitov, odbočovací pruh
II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán
Olomučany, komunikace "Za kostelem"
Teluria Skrchov
Parkoviště na ulici Hybešova v Boskovicích
Obec Holštejn
Obec Bukovinka
Obec Bukovinka
Rekonstrukce vodovodu Svitavy - ul. Pražská a Sokolovská
Bytový dům - Francouzská, Brno
Bytový dům - Francouzská, Brno
I/11 Šumperk + Jeseník
II/379  Velká Bíteš, křiž. s II/3792
Rampa D2 x II/152
II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008, OK
LIDL, Brno Dornych
II/388 křiž. I/19 Bystřice – křiž. II/387 Vír
I/43 Most přes řeku Kuřimku u Kuřimi, ev. č. 43 - 015
Moravská Třebová, ulice Svitavská
D46 Lokální oprava AB MUK 2 - 0,6 - 0,5 km L PJP
I/19 Sebranice
Křižovatka u "Kaštanu" Holštejn
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2016

Dálnice, rychlostní silnice a silnice pro motorová vozidla (ve správě ŘSD ČR)

D46 zvýšení BESIP, dodávka a montáž clon proti oslnění, 2017

D46 Lokální oprava AB MUK 2 - 0,6 - 0,5 km L PJP, uzavírka 1 jízdního pruhu, 2017

D1 rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo, vodorovné dopravní značení, 2017

D46 - bezpečnostní prvky, snížení nehodovosti a zvýšení BESIP, km 4,125 - km 4,760, montáž clon proti oslnění, 2017

D2 x II/152, rekonstrukce rampy a křižovatky, trvalé dopravní značení, 2017

D52, SMV I/52, I/52, SMV I/23, I/42, SMV I/50, Zvýšení BESIP - obnova (doplnění a výměna) směrových sloupků a odrazek na svodidla na směrově dělených komunikacích a radiálách ve správě ŘSD ČR, Závodu Brno, 2017

D46 obnova a výměna směrových sloupků, 2018

Silnice I. třídy (ve správě ŘSD ČR)

I/43 Závist, trvalé dopravní značení, snížení rychlosti, 2012

I/43 Lipůvka - Lažany, oprava krytu vozovky, úplná uzavírka, 2013

I/19 Kunštát, rekonstrukce chodníku, částečná uzavírka, 2013

I/43 Sebranice, kř. I/43 se sil. II/150, uzavírka křižovatky, 2014

I/43 Voděrady - kř. II/150, částečná uzavírka, 2014

I/43 Lipůvka, rekonstrukce chodníků, částečná uzavírka, 2014

I/43 Březová nad Svitavou, nakládka kamiónu, částečná uzavírka, 2014

I/43 Rudoltice - Lanškroun, úplná uzavírka, 2014

I/11 Čenkovice - Suchý vrch, trvalé dopravní značení, 2015

I/47 Mořice - Těšice, částečná uzavírka, 2015

I/19 Revitalizace vodní nádrže v Kunštátě, dopravní omezení, 2015

I/19 Rekonstrukce OÚ v Sebranicích, zvláštní užívání komunikace, 2015

I/42 Brno - úprava DZ v městě Brně, trvalé dopravní značení, 2015

I/54 Kyjov, průtah a parkovací stání, částečná uzavírka, 2016

I/43 Bořitov, odbočovací pruh, dopravní omezení, úplná uzavírka, 2016

I/19 Olešná – Skalský Dvůr, úplná uzavírka, 2017

I/19 Kunštát – Sebranice, lokální opravy, pracovní místa, 2017

I/19 Újezd u Kunštátu, částečná uzavírka, 2017

I/35 Hustopeče nad Bečvou, zajištění DIO a BESIP při montáži svodidel, 2017

I/11 Šumperk, zajištění DIO a BESIP při montáži svodidel, 2017

I/23 Brno Bítešská, sanace svahu, částečná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

I/43 Brno Hradecká, oprava svodidel po DN, 2018

I/54 Kyjov, x II/422 a II/432, trvalé dopravní značení, 2018

I/43 Lipůvka, prodloužení stoupacího pruhu, částečná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

Silnice II. třídy, průtahy obcemi, atd. (ve správě příspěvkových organizací krajů)

II/374 Rájec, výměna protihlukových stěn, zvláštní užívání komunikace, 2013

II/379 Lipůvka - průtah, úplná uzavírka a trvalé dopravní značení, 2013

II/150 Boskovice, ul. Sušilova, výstavba přechodů pro chodce, zvláštní užívání komunikace, 2013

II/150 Boskovice, kácení stromů na ul. Otakara Kubína, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/374 Cetkovice - průtah, vodorovné dopravní značení, 2013

II/374 Boskovice, ul. Sokolská, vodorovné dopravní značení, 2014

II/379 Tišnov - Lipůvka, stavba Nuzířov – Lipůvka, úplná uzavírka, 2014

II/150 Protivanov průtah, úplná uzavírka, 2014

II/150 Boskovice, ul. Sušilova, rekonstrukce povrchu, částečná uzavírka, 2014

II/379 Šebrov, průtah obcí, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/374 Rájec, rekonstrukce chodníků, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/384 Doubravník, rek. chodníku, částečná uzavírka, 2014

II/150 Boskovice, ul. Kosmonautů, rek. přechodů, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/377 Rájec, budování cyklostezky, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/373 Benešov - Žďárná, extravilány, úplná uzavírka, 2015

II/394 Neslovice průtah, úplná uzavírka, 2015

II/385 Kuřim - Česká, částečná uzavírka, 2015

II/377 Brťov průtah, úplná uzavírka, 2015

II/448 Ludéřov, trvalé dopravní značení, 2015

II/602 Ostrovačice, vodorovné značení, 2015

II/377 Rájec - Karolín, úplná uzavírka, 2015

II/387 Štěpánovice - průtah, trvalé dopravní značení, 2015

II/389 Křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje, úplná uzavírka, 2015

II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán, úplná uzavírka, 2015

II/305 Luže - Štěpánov, úplná uzavírka, 2016

II/388 křiž. I-19 Bystřice – křiž. II/387 Vír, úplná uzavírka, 2017

II/379 Jedovnice, ul. Jiráskova – opěrná zeď, úplná uzavírka, 2017

II/385 Kuřim, rozšíření sil. II/365 pro OKNOstyl, částečná uzavírka, 2017

II/374 Rájec – Jestřebí, ul. Blanenská, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

II/377 Rájec – Jestřebí, most ev.č. 377 - 008, OK, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2017

II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, trvalé dopravní značení, 2017

II/379 Velká Bíteš – Rasovna, trvalé dopravní značení, 2017

II/152 Olympia – D2, trvalé dopravní značení, 2017

II/374 x III/37426, Lhota Rapotina, úplná uzavírka, 2017

II/448 hr. okr. PV - Ústín - oprava komunikace, částečná uzavírka, 2017

II/373 Jedovnice průtah, úplná uzavírka, 2017

II/373, III/3767 Březina průtah, trvalé dopravní značení, 2017

II/379 Tišnov - Deblín, trvalé dopravní značení, 2018

II/379 Tišnov - Drásov, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

II/362 Olešnice průtah, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

II/433 Prostějov – Mořice, trvalé dopravní značení, 2018

II/385 Čebín, intravilán, částečná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

Silnice III. třídy (ve správě příspěvkových organizací krajů)

III/3629 Olešnice, opěrná zeď, částečná uzavírka, 2013

III/37440 Blansko - Těchov, rekonstrukce chodníků, částečná uzavírka, 2013

III/36616 Úsobrno, opěrná zeď, částečná uzavírka, 2013

III/37354 Šebetov - Pohora, rekonstrukce krytu, částečná uzavírka, 2013

III/37414 Sudický dvůr - Sudice, úplná uzavírka, 2013

III/37428 Skalice, rekonstrukce krytu, částečná uzavírka, 2013

III/37429 Skalice, rekonstrukce krytu, úplná uzavírka, 2013

III/38522 Vohančice, výstavba chodníku, částečná uzavírka, 2014

III/01849,01850 Kunštát - Hluboké, úplná uzavírka, 2014

III/36826 Boršov u Moravské Třebové, částečná uzavírka, 2014

III/37820 Svitávka – OŽK, úplná uzavírka, 2014

III/3769 Bedřichov průtah, 2. stavba, úplná uzavírka, 2014

III/3748 Borotín průtah, úplná uzavírka, 2014

III/37931 Královopolské Vážany, úplná uzavírka, 2015

III/3746 Letovice, ul. Družstevní, úplná uzavírka, 2015

III/01851 Makov, úplná uzavírka, 2015

III/37359 Boskovice - Vratíkov, úplná uzavírka, 2015

III/36039 Nové Město na Moravě - Skalský Dvůr, úplná uzavírka, 2015

III/38719 Synalov, částečná uzavírka, 2015

III/38715 Doubravník - Běleč, částečná uzavírka, vodorovné značení, 2015

III/3839, III/38311 Sivice - Pozořice, trvalé dopravní značení, 2015

III/36044 Křižanov - most ev.č.36044-1, úplná uzavírka, 2015

III/01851 Makov, úplná uzavírka, 2015

III/37359 Boskovice - Vratíkov, úplná uzavírka, vodorovné značení, 2015

III/37363 Ostrov u Macochy, průtah, 2. stavba, úplná uzavírka, 2015

III/37720 Černá Hora, úplná uzavírka, 2015

III/36215 Sulíkov, částečná uzavírka, 2015

III/37418 Boskovice, Chrudichromská ul., úplná uzavírka, 2015

III/37428,37429 - Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6, úplná uzavírka, 2015

III/37610 Žerůtky - Býkovice, dopravní omezení, 2015

III/37418, 37417 Podolí průtah a most ev.č. 37417-1, úplná uzavírka, 2017

III/36511 Křetín – Lazinov, úplná uzavírka + vodorovné dopravní značení, 2017

III/36529 Malhostovice, úprava autobusové zastávky, částečná uzavírka, 2017

III/37310 Měrotín – průtah, úplná uzavírka, 2017

III/3653 Petrov spojovací + Rudka – Sulíkov, úplná uzavírka + vodorovné dopravní značení, 2017

III/0462 Drysice – Vyškov, vodorovné dopravní značení, 2017

III/37429 Skalice průtah, 3. stavba, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

III/37415 Bačov – Vísky, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

III/37422 Boskovice, nám. 9. května, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

III/37430 Obora, úplná uzavírka, 2018

III/37430 Svitávka - Labuť, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

III/37932 Královopolské Vážany – průtah, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

Rekonstrukce městské nebo obecní infrastruktury, místní komunikace

MK Sudice, kompletní rekonstrukce ulice, úplná uzavírka, 2013

MK Blansko, ul. Mahenova, vyhrazené parkovací stání, 2013

MK Boskovice ul. Bílkova, rekonstrukce fasády, částečná uzavírka, 2014

Blansko, ul. Křižkovského, úplná uzavírka, 2014

Letovice, ul. Bezručova, rekonstrukce ulice, úplná uzavírka, 2014

Boskovice - Vratíkov - Zábrání, rekonstrukce ulice, úplná uzavírka, 2014

Cyklistická stezka Bořitov - Jestřebí, přechodné a vodorovné značení, 2014

Velké Opatovice, sídliště Hliníky, zvláštní užívání komunikace, 2014

Tišnov terminál BUS, částečná uzavírka, 2015

Tišnov, parkoviště na Loukách, úplná uzavírka, 2015

Rousínov, u Kapličky, úplná uzavírka, 2015

Rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná – Hořice, Blansko, částečná uzavírka, 2015

Boskovice, komplexní řešení parkování u nemocnice, dopravní omezení, 2015

Boskovice Sv. Čecha, chodník ke hřbitovu, I. etapa, zvláštní užívání komunikace, 2015

Rekonstrukce ul. Dřevařská v Boskovicích, úplná uzavírka, 2016

Rekonstrukce ul. Příční a Polní v Boskovicích, úplná uzavírka, 2016

Rekonstrukce ul. Janáčkova v Boskovicích, úplná uzavírka, 2016

Veverská Bítýška, ul. Krátká, oprava komunikace, úplná uzavírka 2017

Kunštát, ul. Hrnčířská, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

Boskovice, ul. 17. listopadu, rekonstrukce chodníků, zvláštní užívání komunikace, 2017

Boskovice, ul. Tyršova a Legionářská, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

Bystřice n. Pernštejnem, ul. Bratrská, rekonstrukce parkoviště, úplná uzavírka, 2017

Znojmo, ul. Klínek, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

Protivanov, ul. Školní, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

Rekonstrukce místní komunikace, Olešná – Hořice, částečná uzavírka, 2017

Moravany u Brna, ul. Vnitřní + Střední, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2017

Boskovice, ul. Pod Střelnicí, trvalé dopravní značení, 2017

Adamov oprava křižovatky a MK ul. Osvobození, částečná uzavírka, 2017

Blansko, Havlíčkova, oprava chodníku, úplná uzavírka, 2018

Blansko, Dobrovského, oprava chodníku, úplná uzavírka, 2018

Blansko, Masarykova, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka, 2018

Tišnov, Kvapilova, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

Letovice, Masarykovo náměstí – západní část – dopravní značení, 2018

Brno, Bystrc – oprava Letenské lávky, úplná uzavírka, 2018

Dopravní opatření při výstavbě nebo opravě mostů, propustků a jiných podobných staveb

III/3876 Dolní čepí, most. ev. č. 3876-1, úplná uzavírka, 2013

III/0432 Černá Hora, protlak kanalizace, částečná uzavírka, 2013

III/37914 Všechovice, mosty. ev. č. 37914-2,3, částečná uzavírka, 2013

II/351 Přibyslav, most ev. č. 351-008, vodorovné dopravní značení, 2013

I/43 Zboněk, most ev. č. 43-032, částečná uzavírka, 2013

II/375 Jimramov, most. ev. č. 375-001, úplná uzavírka, 2013

Blansko, rekonstrukce mostu na sportovní ostrov Ludvíka Daňka, úplná uzavírka, 2014

III/37420 Jabloňany, rek. propustku, částečná uzavírka, 2014

III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu, úplná uzavírka, 2014

II/362 Olešnice, most 362-005 – oprava spodní stavby, částečná uzavírka, 2014

I/46 Ondrášov, mosty ev. č. 46-043, ev. č. 46-044, úplná uzavírka, 2014

III/37428,37429 - Skalice průtah a mosty 37428-1,2,3,6, úplná uzavírka, 2015

II/357 Bystřice nad Pernštejnem, most. ev. č. 357 - 025, úplná uzavírka, 2015

II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387 - 012, úplná uzavírka a trvalé dopravní značení, 2015

II/448 ul. U Podjezdu - Pavlovický podjezd, úplná uzavírka, 2015

III/37913 Rohozec, most ev.č. 37913-5, částečná uzavírka, 2016

I/19 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 19 – 084, částečná uzavírka, 2016

I/19 Bystřice nad Pernštejnem, most ev.č. 19-082, částečná uzavírka, 2017

II/373 Ochoz – Březina, žel. most ev.č. 373-017, úplná uzavírka, 2017

Most přes potok Semíč, Vážany, úplná uzavírka, 2017

I/43 rekonstrukce mostu ev.č. 43-020b, úplná uzavírka jednoho směru, 2017

I/43 most přes Kuřimku, ev.č. 43-015, úplná uzavírka, převedení na bypass, 2017

II/416 Měnín – Blučina, most přes řeku Litavu, ev. č. 416 – 009, částečná uzavírka, 2017

I/43 most přes Chlumský potok, trvalé dopravní značení, 2017

III/37432 Holešín, rekonstrukce mostu ev.č. 37432 – 2 a komunikace, úplná uzavírka, 2017

I/42 Svitavská radiála, Brno, oprava mostních říms, uzavírka jednoho jízdního pruhu, 2017

II/374 Adamov – Bílovice, železniční most 374-039, částečná uzavírka, 2017

II/362 Nyklovice, I. etapa opravy komunikace, úplná uzavírka, 2017

I/43 Mosty za obcí Černá Hora ev.č.43-021, 43-022, úplná uzavírka + trvalé dopravní značení, 2018

II/602 Křeptov most, ev.č. 602-017, úplná uzavírka, 2018

III/40511 Radonín – most, ev. č. 40511-5, úplná uzavírka, 2018

III/43344 Nemochovice – most, ev.č. 43344-2, úplná uzavírka, 2018

I/54 Vlkoš – Bzenec, oprava vybraných propustků, částečná uzavírka, 2018

Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v obci Černíč, ev. č. 40622-2. úplná uzavírka, 2018

II/602 Brno Jihlavská, most ev.č. 602 -001, částečná uzavírka, 2018

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 2. stavba, úplná uzavírka, 2018

Dopravní opatření při výstavbě vodovodů, kanalizací a ČOV případně jiných inženýrských sítí

III/6401 Česká, rekonstrukce kanalizace, částečná uzavírka, 2013

MK Boskovice, ul. Bílkova, přípojka plynu, úplná uzavírka, 2013

MK Boskovice, ul. Hálkova, rekonstrukce kanalizace, úplná uzavírka, 2013

II/376 Lysice, protlak kanalizace, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/365 Letovice, pokládka kabelů VN, zvláštní užívání komunikace, 2014

II/362 Olešnice, vodovodní přípojka, zvláštní užívání komunikace, 2014

MK Boskovice - Bačov, rekonstrukce kanalizace, úplná uzavírka, 2014

III/3655 Letovice, pokládka kabelů VN, úplná uzavírka, 2014

Letovice, ul. Nádražní, havárie plynu, úplná uzavírka, 2015

II/373 Křtiny, oprava vodovodu, částečná uzavírka, 2015

II/377 Petrovice, oprava vodovodu, zvláštní užívání komunikace, 2015

Kanalizace ul. Mlýnská – Josefovská, Moravská Třebová, úplná uzavírka, 2015

Vavřinec - veselice, prodloužení vodovodu, zvláštní užívání komunikace, 2015

Rekonstrukce vodovodu v obci Krhov, částečná uzavírka, 2015

Rekonstrukce vodovodu v obci Petrovice, částečná uzavírka, 2015

Havárie plynu, Letovice, ulice Nádražní, úplná uzavírka, 2015

Jedovnicko, intenzifikace ČOV v obcích Jedovnice, částečná uzavírka, 2015

Boskovice, Mladkov, napojení na ČOV Boskovice, úplná + částečná uzavírka, 2015

Lipůvka – odkanalizování výustí, výusť jihovýchod a jihozápad, úplná uzavírka, zvláštní užívání komunikace, 2015

Blansko, ul. Pražská, oprava kanalizace a vodovodu, úplná uzavírka, 2017

III/37445 Křtiny – oprava kanalizace, částečná uzavírka, 2017

Kunštát, ul. Brněnská, rekonstrukce plynovodu, částečná uzavírka, 2017

Letovice, ul. Třebětínská, kanalizace, II. etapa, částečná uzavírka, 2017

III/3769 Štěchov, oprava vodovodu, zvláštní užívání komunikace, 2017

Blansko, ul. Havlíčkova, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a chodníku, úplná uzavírka, 2017

Černá Hora, ul. Radniční, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace, úplná uzavírka, 2017

II/150 Boskovice, ul. Dukelská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, úplná uzavírka, 2018

III/37937 Blansko, ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, úplná uzavírka, 2018

Kochánov – Stránecká Zhoř, rekonstrukce kanalizace, úplná uzavírka, 2018

Jevíčko, ul. Okružní, rekonstrukce kanalizace, úplná uzavírka, 2018

Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV, Radostice, úplná uzavírka, 2018

II/373 Křtiny, oprava vodovodu, částečná uzavírka, 2018

Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, úplná uzavírka, 2018

Svitavy, ul. Poličská, vložkování kanalizace, částečná uzavírka, 2018

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. TGM ve Svitavách, částečná uzavírka, 2018

Železniční a jiné kolejové stavby

III/3744 Šebetov, výměna releového zařízení na žel. přejezdu, 2013

III/3723 Velké Opatovice, výměna releového zařízení na žel. přejezdu, 2013

MK Knínice u Boskovic, rekonstrukce žel. přejezdu, úplná uzavírka, 2013

MK Knínice u Boskovic, rekonstrukce žel. přejezdu, úplná uzavírka, 2014

Rozhrání, Doplnění výstražníku a oprava anulace na žel. přejezdu, 2014

Úplná uzavírka žel. přejezdů P6801, P6803, P6805, P6807, P6808 na žel. trati Brno - Česká Třebová, 2014

III/38715 Doubravník, úplná uzavírka žel. přejezdu, 2014

III/3744 Šebetov, rek. žel. přejezdu, úplná uzavírka, 2014

Revitalizace trati Frýdland nad Ostravicí  - Valašské Meziřičí, série úplných uzavírek žel. přejezdů a

dopravních omezení, 2015

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov –Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice, dopravní omezení, 2016

II/150 Boskovice, uzavírka žel. přejezdu u „Slavie“, úplná uzavírka, 2017

Uzavírka žel. přejezdů P 6805, P 6815, P 6810, P 6951, P 6958, P 6979 úplná uzavírka, 2018

I/34 Svitavy Krouna, doplnění kamerového systému na žel. přejezdy, částečná uzavírka, 2018

Uzavírka žel. přejezdů P 6829, P 6830, P 6831, P 6934, P 6935, úplná uzavírka, 2018

Veřejně-prospěšné stavby nebo zakázky (obecní, školství, medicína, rekreace, kultura, atd.)

CHKO Moravský kras, kulturní a turistické cíle, trvalé dopravní značení, 2013

Obec Bořitov - pasporty MK a DZ, 2013

Obec Bořitov - revitalizace dopravního značení, 2013

Městys Černá Hora - pasporty MK a DZ, 2013

Městys Černá Hora - revitalizace dopravního značení, 2013

Obec Lhota u Lysic - pasporty MK a DZ, 2013

Obec Lhota u Lysic - revitalizace dopravního značení, 2013

Obec Holštejn - revitalizace dopravního značení, 2016

Obec Bukovinka - revitalizace dopravního značení, 2016

Obec Vážany - revitalizace dopravního značení, 2016

Obec Kuničky - revitalizace dopravního značení, 2016

Znojmo, stezka pro pěší a cyklisty na ul. Vídeňské, úsek nám. Republiky - ČS Shell, částečná uzavírka, 2017

I/43 Svitavy – Lačnov, stezka pro pěší, částečná uzavírka, 2017

Projekty a stavby soukromých investorů

OD Kaufland Boskovice, trvalé dopravní značení, 2013

Teluria Skrchov, revitalizace parkoviště, trvalé dopravní značení, 2013

II/606 Pomezí nad Ohří, trvalé dopravní značení na parkovišti u Casina Dukát, 2013

Brno, ul. Dornych, rekonstrukce parkoviště LIDL, trvalé dopravní značení, 2017

s.n.o.p., výrobní areál Pohořelice, vodorovné dopravní značení v celém areálu, 2017

Brno, ul. Cejl 74, oprava střechy - jeřáb, zvláštní užívání komunikace, 2017

Optimalizace autobusového terminálu v Blansku, zvláštní užívání komunikace, 2018

Zvláštní činnosti a speciální projekty

II/378 Lipovec, údržba kotvících lan na stožáru Kojál, úplná uzavírka, 2013

MK Olešnice, montáž dopravních zrcadel pro zvýšení BESIP u skiareálu SKI Olešnice na Moravě, 2013

III/37427 Lhota Rapotina, výročí SDH, úplná uzavírka, 2013

Pivní pouť v Černé Hoře, úplná uzavírka, 2015

Obnova nátěrů portálových zařízení na silnicích I. třídy v Brně, 2015

Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách v rámci JMK, 2015

24. ročník mezinárodního cyklistického závodu „Na kole regionem Kyjovského Slovácka“, úplná uzavírka, 2017

Mistroství světa v dlouhém kvadriatlonu, II/365 Letovice – Křetín, úplná uzavírka, 2017

Český pohár 2018, Na kole regionem Kyjovského Slovácka, úplná uzavírka, 2018

a mnoho dalších...