Projekt EU - DoZBos

Název výzvy:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců II


Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců DoZBos s.r.o.


Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012909


Příjemce:
DoZBos s.r.o.


Rozpočet projektu:
580 784,00 Kč, příspěvek EU 493 666,40 Kč


Období realizace:
10/2019 – 9/2021


Cíl projektu:
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců DoZBos s.r.o.“ je v souladu s cílem výzvy zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Do projektu bude zařazeno 11 zaměstnanců, v souladu s dalším cílem výzvy, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, budou do projektu zařazeni také zaměstnanci ve věku nad 54 let.


Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.