Projektová dokumentace

Projektem to začíná… Navrhneme Vám a zpracujeme kvalitní projektovou dokumentaci trvalého nebo přechodného dopravního značení. Každý projekt je individuální a respektuje dané podmínky a požadavky zákazníka a dané zakázky. Při zpracování projektu dodržujeme a postupujeme dle platných Technických podmínek Ministerstva dopravy (TP). Samozřejmostí je veškeré vyřízení na policii a dotčených orgánech a následné zajištění stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona 361/2000 Sb. (Města, Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, atd.).